Pohyb jako změna

19.01.2017

Minulý týden jsme měly další kurz angličtiny v pohybu. Tentokrát na téma "Pohyb jako změna".

Téma pohybu na leden jsme zvolily záměrně. Lednem se nový rok teprve dává do pohybu. Lidé si často utváří vize a plány na nový rok, organizují si nové, případně staré aktivity, aby se nový rok mohl rozhýbat v novém rytmu.

My jsme chtěly s Mirkou proces utváření změn a pohybu podpořit angličtinou, pohybem těla, mysli a tvořivostí, aby se účastníci mohli na chvíli v příjemně plynoucím dni naladit na změny, které by do svého nového roku chtěli přivítat. A protože téma je to velmi absorbující, angličtina nebyla viditelně pro účastníky překážkou.

Myslím, že jsme toho zvládly hodně, i přesto, že jsme na to měly tentokrát jen dopoledne. Naladily jsme se ranním relaxačním cvičením na angličtinu a na téma změny v mém životě - změnu ano nebo ne? Potřebuji vůbec nějakou změnu? Jsem spokojený s tím, jak mám uspořádaný život teď v tomto momentě? Co musím udělat proto, abych podpořil požadované změny ve svém životě?

Následovala konverzace, ve které úvahy o změnách nabíraly trochu konkrétnější podoby.

"Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention." Steve Marabolli

Udělejte první krok! I nepatrný pohyb vpřed vás přivede blíž k vašim cílům než míle záměrů.

Během konverzace studentky zjišťovaly, jaké změny by chtěly v životě uvítat. Nešlo o to naplánovat si celý život a následující rok do detailů, ale jen se v klidu a během konverzace s ostatními inspirovat a uvědomit si, jaké třeba i malé kroky chci udělat, abych se dala do pohybu. Protože:

"Pohyb je změna, změna je pohyb".

Kupodivu takovým malým, ale důležitým pohybem může být třeba jen "zastavit se". Udělat na chvíli stop všem aktivitám, abychom pohyb mohli nasměrovat do správného směru.

Byl to hodnotný den, který jsme završily kreativní prací na vision boardu. V rámci práce mohly studentky dát do obrazu vše, co jim během celého dopoledne proběhlo myslí a tak všechny plány a myšlenky se spojily v úžasných obrazech z vystřihaných obrázků, anglických slov a symbolických hesel.

"We see in order to move; we move in order to see." William Gibson

"Díváme se proto, abychom se pohybovali, pohybujeme se proto, abychom se dívali".

Rády vám s Mirkou pomůžeme skrze pohyb se dívat a skrze pohyb se učit. Na našich seminářích připravíme prostředí proto, abyste se mohli dívat, poslouchat, naslouchat, komunikovat a skrze kombinaci toho všeho se přirozeně učit angličtinu.

Další termíny jsou:

Neděle 12.2.2017

Sobota 9.4.2017